Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) İLERLET EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra “SCULIN” veya "biz" olarak anılacaktır) ile www.sculin.com (bundan böyle kısaca “web sitesi” olarak anılacaktır) adresinden ve/veya mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden ders ödeme yöntemi olarak abonelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda SCULIN’in sunduğu reklamsız veya reklamlı canlı ders hizmetlerinden (“Canlı Ders Hizmetleri”) ve sunulacak olan diğer (basılı yayınların ulaştırılması ve rehberlik hizmeti, dijital sistem kullanımı, bundan sonra "diğer hizmetler" olarak anılacaktır) hizmetlerden yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasındadır. Eğitim dönemi eğitim paketinin kapsamında belirtilen süreyi göstermektedir.
İşbu Sözleşme elektronik ortamda satılan hizmetin satış tarihinde Tüketici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi kabul etmek için reşit olmanız (18 yaşını doldurmuş olmanız) gerekir. Reşit değilseniz, babanız, anneniz veya yasal temsilciniz bu Hüküm ve Koşulları sizin adınıza kabul etmelidir. Hizmeti kullanmaya başladığınızda sizden, belirli bilgileri sağlamanız istenecektir. SCULIN, Müşterinin Hizmet kullanımıyla ilgili bütün bilgilerini Gizlilik Politikasının şartlarına uygun olarak işleyecektir.

Kullanıcının, Canlı Ders Hizmetlerine ilişkin bir sözleşme yapmadan önce, Canlı Ders Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi okuması ve kabul etmesi gerekir.


İşbu Sözleşme’de SCULIN’e ilişkin ticari bilgiler şöyledir:
MERSİS No : 0471085783600001
Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası : T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ – 456789
Vergi Daire ve Vergi Numarası : MALTEPE VERGİ DAİRESİ – 4710857836
Şirket Adresi : Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak Gama Binası No:9/32 Yenimahalle/Ankara
Şirket e-posta adresi : info@sculin.com

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE İLGİLİ MEVZUAT

İşbu Sözleşme’nin konusu, Tüketici’nin ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedeli SCULIN’e ödediği süre boyunca Tüketici’nin internet üzerinden bağlantı sağlayacağı SCULIN platformunda yer alan canlı ders hizmetlerinden (“Canlı Ders Hizmetleri”) ve diğer hizmetlerden yararlanması ve bu kapsamda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması hakkındadır.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

2. HİZMETİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Tüketici www.sculin.com adresi üzerinden ve/veya mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden eğitim paketi satın alma işlemini seçen ve bu kapsamda SCULIN’in sunduğu reklamsız veya reklamlı canlı ders hizmetlerinden (“Canlı Ders Hizmetleri”) ve diğer hizmetlerden yararlanabilecektir.
SCULIN Tüketici’ye sunduğu içerikleri kendi yayın akışı içerisinde tek taraflı olarak değiştirebilir.
Tüketicinin eğitim paketi satın alma işlemi tamamlaması halinde eğitim paketi ücreti eğitim dönemi kapsayacak şekilde tüketiciye yansıtılacaktır. Tüketici Sözleşme’nin imzasından sonra SCULIN’in işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır.

Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu hallerde: Kampanya süreleri tek taraflı olarak SCULIN tarafından belirlenecek olup, iade süreleri ve şartları kapmasında Tüketici tarafından feshedilmediği takdirde devam edecektir. Tüketici, SCULIN’in ifa ettiği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Canlı Ders Hizmetlerini ve diğer hizmetleri hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Tüketici, SCULIN’in sağlamış olduğu Canlı Ders Hizmetleri’nin ve diğer hizmetlerin kullanılması için derslere katılacağı teknik donanım, yazılım programları, sistemsel altyapı vb. sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SCULIN’in Tüketici’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu Canlı Ders Hizmetleri’nin ve diğer hizmetlerin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3. HİZMETİN FİYATI

Hizmet bedeli, Tüketici’nin banka veya kredi kartından tahsil edilecek olup aşağıda belirtilen şekillerde Tüketici’den ödeme alınacaktır.

Banka veya kredi kartıyla tahsil edilen hizmet ücreti SCULIN'in belirlediği eğitim dönemin süresini kapsamakta olup tüm vergiler dâhildir.

SCULIN, her zaman hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet bedellerinde yapılan değişiklikler/ indirimlerden ileri tarihli olarak faydalanamayan tüketiciler SCULIN’den herhangi bir hak ve ücret talep edemeyeceklerdir. Tüketici, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde Sözleşme’nin 5. Madde kapsamındaki haklardan faydalanarak feshetme hakkına haizdir.

4. HİZMETİN TESLİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Tüketici tarafından satın alınan canlı ders hizmeti, elektronik ortamda teslim edilmektedir. Tüketiciler hizmetten tahsilâtın yapıldığı andan kendisiyle paylaşılacak olan giriş bilgileri kullanarak eğitimlere katılabilerler. Tüketici basılı yayın paketini içeren eğitim paketlerinden birini satın alması halinde, ilgili basılı yayınlar tüketicinin belirttiği adrese 1 iş günü içerisinde masrafları SCULIN tarafından karşılanmak kaydıyla kargolanacaktır.
Satın alınan eğitim paketinin herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme SCULIN tarafından tahsil edilemez ise, SCULIN ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Mücbir sebep sayılan ve SCULIN’nin olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, SCULIN yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SCULIN için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SCULIN ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

5. ABONELİK İPTALİ

Tüketici, SCULIN’ ten satın alınan eğitim paketlerini canlı derse dâhil olduğu ya da basılı yayın paketi eline ulaştığı tarihten (hangisi önceyse) on dört gün (14) içerisinde, basılı yayınlarda herhangi bir işaretleme, tahribat, yırtma, zarar verme, kullanılmaz hale getirme yapmadan kargo ücreti Tüketici’ye ait olmak kaydıyla iade etme hakkına haizdir. Ancak bu on dört (14) günlük süre zarfında Tüketicinin kullandığı canlı ders ve dijital paket ücreti ile kullandığı basılı yayınların kısmi kullanım ücreti, tüm eğitim dönemi temel alınarak SCULIN tarafından hesaplanacak ve iade edilmesi gereken tutar yine Tüketicinin ödeme yaptığı kredi / banka kartına yapılacaktır. İade tutarının işlem dökümüne geçirilmesi tüketicinin kullandığı bankanın iade ve hesap işletim politikasına göre 10 ile 15 gün arasında sürebilmektedir.

Bir sonraki eğitim dönemindeki için satın alınan eğitim paketleri içinde yukarıdaki iade/fesih işlemi geçerli olup, Tüketici eğitim dönemi başlamadan (Tüketici tarafından satın alındığı tarihteki fiyat üzerinden) istediği zaman iade/fesih etme hakkına haizdir. İlgili eğitim dönemi başlamasıyla birlikte ise aynı eğitim dönemin ilk günü satın alınma işlemi yapılmış gibi değerlendirilip on dört  (14) gün süre zarfında aynı iade etme hakkı baki olacaktır.

Satın alınma işlemi üzerinden on dört gün (14) günden fazla süre geçen herhangi bir eğitim paketi için iade işlemi yine tüm eğitim dönemi üzerinden, canlı ders hizmeti, basılı yayın hizmeti, dijital sistem hizmeti ücretleri SCULIN tarafından hesaplanıp iade edilecek toplam ücretten düşürülerek, Tüketiciye iade yapılabilecektir. 

6. YETKİLİ HUKUK

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.
Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Tüketici, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Tüketici SCULIN tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikâyetlerini www.sculin.com adresinden ulaşılabilen canlı destek hattı veya info@sculin.com adresi üzerinden iletebilir. Bununla birlikte tüketici şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketici’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici’nin ikametgâhında bulunan Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.
Taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde işbu Sözleşme, Tüketici’nin üyelik başvurusu sırasında (ilgili eğitim paketini satın aldığı anda) elektronik olarak imzaladığı Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi ile birlikte yorumlanacaktır.

8. DELİL SÖZLEŞMESİ

Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SCULIN’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
b) SCULIN platformunu bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır.
c) Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde Tüketici tarafından istenildiği takdirde bildirilen elektronik posta adresine SCULIN tarafından gönderilecektir.

d) SCULIN müfredat değişiklikleri ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler doğrultusunda eğitim paketleri ve içeriklerinde güncelleme hakkına haizdir, Tüketici yapılan güncellemeleri iş bu sözleşme doğrultusunda kabul etmiş sayılır.

sculin whatsapp hattı